People

POSTDOCTORAL SCHOLAR

GRADUATE STUDENT

Ruopu Li(李若璞)
Ruopu Li(李若璞)

 lirp23@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2023-)

 B.S. Nankai University

Yuwen Sun(孙誉文)
Yuwen Sun(孙誉文)

 syw22@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2022-)

 B.S. Shanghai Jiao Tong University

Bojun Yuan(苑博均)
Bojun Yuan(苑博均)

 ybj22@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2022-)

 B.S. Sun Yat-sen University

Enze Lin(林恩泽)
Enze Lin(林恩泽)

 linenze202108@163.com

 Ph. D. Student (2021-)

 B.S. Northwest A&F University

Anzhen Li(李岸臻)
Anzhen Li(李岸臻)

 liaz21@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2021-)

 B.S. Beijing Normal University

Houxiang Lu(陆候祥)
Houxiang Lu(陆候祥)

 lu-hx16@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2020-)

 B.S. Tsinghua University

UNDERGRADUATE STUDENT

Zhenyu Yun(云桢宇)
Zhenyu Yun(云桢宇)

 undergraduate Student (2021-2025)

 Tsinghua University

Shoulin Lu(陆寿林)
Shoulin Lu(陆寿林)

 undergraduate Student (2021-2025)

 Tsinghua University

FORMER MEMBER

Haixiao Shen(沈海霄)
Haixiao Shen(沈海霄)

 undergraduate Student (2022-2023)

 Visiting Student From Emory University

Kezhi Chen(陈克之)
Kezhi Chen(陈克之)

 ckz18@mails.tsinghua.edu.cn

 undergraduate Student (2018-2022)

 Tsinghua University

Wenran Zhang(张文冉)
Wenran Zhang(张文冉)

 zhangwenrr11@163.com

 M.S. Student (2020-2022)

 From Renmin University of China

Xin Sun(孙鑫)
Xin Sun(孙鑫)

 sunx18@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2018-2022)

 B.S. Zhengzhou University

 Career Development: research fellow Zhengzhou University

Wei Zhao(赵巍)
Wei Zhao(赵巍)

 zhao-w18@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2018-2022)

 B.S. Beijing Normal University

 Career Development: postdoc. University of California,Berkeley

Wenwen Zhang (张雯雯)
Wenwen Zhang (张雯雯)

 zhangww19@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2019-2021)

 M.S. Renmin University of China

 Career Development: postdoc. National University of Singapore

Taotao Gao (高涛涛)
Taotao Gao (高涛涛)

 gaott15@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2015-2020)

 Career Development: postdoc. National University of Singapore

Zixuan Wang(王紫璇)
Zixuan Wang(王紫璇)

 wangzixu16@mails.tsinghua.edu.cn

 Ph. D. Student (2016-2021)

 Career Development: postdoc. University of Münster

Dr. Sulei Zhang (张素蕾)
Dr. Sulei Zhang (张素蕾)

 zhangsulei1988@126.com

 Postdoctoral Fellow(2018-2020)

 Ph.D. 2018, Tsinghua University, Bei Jing, China

 Career Development: Beijing Institutes of Life Science,Chinese Academy of Sciences

Dr. Pengchao Gao (高鹏超)
Dr. Pengchao Gao (高鹏超)

 pengchaogao@mail.tsinghua.edu.cn

 Postdoctoral Fellow(2019-2021)

 Ph.D. 2019, The University of Western Australia, Perth, Australia

Dr. Xiaoyan Bai(白小燕)
Dr. Xiaoyan Bai(白小燕)

 chemxyanbai@163.com

 Ph. D. Student (2017-2020)

 Career Development: Sichuan Normal University

Yun Chen (陈昀)
Yun Chen (陈昀)

 chenyun40524@163.com

 Visiting Master Student (2016-2019)

 From Renmin University of China